15.7.17

Kampenhout


Kampenhout

Start : Kampenhout
Afstand : 35 km
Bewegwijzering : Knooppunten Vlaams - Brabant
GPS : Kampenhout, Carpoolparking Kampenhout-Sas

DE ROUTE :

20-97-98-05-39-12-56-07-06-20

Op de route :

--Kampenhout-Sas
Ten zuiden van de brug is er een kleine jachthaven. Het sas zelf is beschermd en nagenoeg nog identiek aan de sluis die in 1752 gebouwd werd.

--Witloofmuseum
Witlof, een boeiende groente met een rijk verleden én de trots van Kampenhout. Het museum toont hoe witlof traditioneel gekweekt en verhandeld werd/wordt. Je krijgt er de geschiedenis van het 'witte goud' voorgeschoteld. Niet alleen het uitgebreide agrarische aspect komt aan bod, maar ook de sociale en culturele impact die de witlofteelt had. Behalve multimediale toepassingen zijn er ook foto's, tekstpanelen en statistieken te bekijken, waardoor de bezoeker als het ware ondergedompeld wordt in de wereld van het witlof.

--Restaurant/Bistro Veilinghof
Om betere prijzen te kunnen bedingen voor hun waren hebben heel wat kleine en middelgrote producenten van groenten en fruit in Vlaams-Brabant de handen in elkaar geslagen en exploiteren ze nu samen de coöperatie Bravaveiling. In de Kampenhoutse veilingzalen worden vooral de streekspecialiteiten witloof en asperges afgeklokt, samen met biologische producten. In het aanpalende restaurant Veilinghof staan altijd de seizoengebonden streekspecialiteiten op het menu. Een geschiedkundig en plantkundig overzicht van alle aspecten van het witloof, krijg je in het Witloofmuseum.

--Kasteel ter Loonst
Heel wat delen van kasteel Ter Loonst zijn nog authentiek middeleeuws: de trapgevels, de erkers, vensters en eiken stutbalken. In deze versterkte hofstede verbleef keizer Karel ooit een drietal dagen op weg naar Duitsland. Het kasteel is geklasseerd als monument.

--Kasteel ten Opstal
De kern van dit kasteel dateert uit de 16e eeuw, maar het is duidelijk dat de toenmalige eigenaars - de familie ’t Serclaes - Ten Opstal meerdere malen verbouwd hebben. Inmiddels is het kasteel eigendom van de familie Vanderkelen. De aanwezigheid van deze 2 kastelen in Relst (Kampenhout) toont aan hoe belangrijk de rol was van hoofdmeierij Campenhout binnen het hertogdom Brabant.

--Kampenhout
Samen met Kortenberg is het Vlaams-Brabantse Kampenhout goed voor een groot deel van de nationale witlofproductie. Over deze lekkere groente kom je alles te weten in het Witloofmuseum. In de deelgemeente Berg ligt het waardevolle natuurreservaat van het Torfbroek. Kampenhout telt ook een aantal kastelen. Op de hoek van de Lemmekenstraat en de Dijkstraat staat een gedenksteen ter nagedachtenis van de Boeing 707 die hier in 1961 neerstortte. Kampenhout bezit niet alleen monumenten en musea, het is ook een aantrekkelijke streek om te wandelen, te fietsen en te proeven van de vele streekgerechten. Er is een uitgebreide keuze aan witlofspecialiteiten, een lekkere borrel (Chic'eau de vie), het streekbier Campus, ambachtelijke chocolade enzovoort.

--Pastorie
Noch de Heilige Maagd op het grote wapenschild van de gemeente Kampenhout op de voorgevel, noch de bescherming die de gebouwen sinds 1973 genieten, kunnen de grote en kleine pastorie tegen verval beschermen. Ooit deed de kleine pastorie dienst als garage, maar nu staat ze alweer enige tijd leeg. De ommuurde grote pastorij dateert vermoedelijk van 1755 en wacht met geduld op restauratie.

--Villa Lucie
Stel je Villa Lucie, het voormalige gemeentehuis van Kampenhout, voor in een ruim park. Het eigenzinnige huis in rood en wit uit 1883 kon zo majestatisch pronken tot het verkocht werd aan de gemeente, die de muren errond sloopte en het omringende park vernielde voor de aanleg van een gemeenteplein. Villa Lucie is sinds 1994 beschermd als monument en volledig gerestaureerd.

--Kasteel van Ribaucourt
Dit private kasteel gaat terug tot de 12de eeuw, toen de heren van Perk op deze plaats een donjon bouwden. Het huidige kasteel - met 200 kamers! - werd opgetrokken in de 17de tot de 19de eeuw. Er verbleven heel wat bekende figuren, onder wie Lodewijk XV. Rondom het complex liggen vijvers en weiden die voor een groene aanblik zorgen.

--Sint-Niklaaskerk
In de gotische Sint-Niklaaskerk kun je de grafsteen zien voor de tweede vrouw van de schilder David Teniers de Jonge. Hij zou hier ook begraven zijn, hoewel zijn naam niet op de grafsteen werd gebeiteld. In de kerk hangen enkele schilderijen van Teniers. De kerk bezit ook een beeld van Sint-Anna ten Drieën (16de eeuw), een Dillensorgel uit 1716 en een zoldering met stucwerk door Jan Christiaen Hansche.

--Kasteel van Ham
Het 15de-eeuwse kasteel van Ham is opgetrokken in witte zandsteen. Het een stijlvolle waterburcht met slotgracht en vijf torens. De Vlaamse Gemeenschap, de huidige eigenaar, gebruikt het als congrescentrum. Let ook op de prachtige barokpoort.

--Kaffeiklasj

--Wildersedreef
Aan weerszijden van de prachtige Wildersedreef, die de Kampenhoutse gehuchten Wilder en Ruisbeek verbindt, staat een dubbele rij platanen. Net voor je op de kasseien richting golfclub dokkert, passeer je op je linkerkant een fris gerenoveerde 17e-eeuwse kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid. In de volksmond heet ze de ‘pestkapel’.14.7.17

Baasrode


Baasrode

Start : Baasrode
Afstand : 31 km
Bewegwijzering : knooppunten
GPS : Baasrode kerk

DE ROUTE :

51-69-78-77-76-75-03-05-06-91-09-50-57-51

OP de route :

--Maiandros II
De Maiandros II, het veer dat je neemt om de Schelde over te steken tussen Baasrode en Kassel, is vernoemd naar een Griekse riviergod uit Anatolië, die ook bekendstaat als Meandrus, en niets anders moet doen dan zich laten meevoeren. Het is niet moeilijk om daaruit de rivierkronkel, de ‘meander’, af te leiden. Overzet op het uur en het halfuur, gratis.

--Beeld Priester Edward Poppe
In Moerzeke is priester Edward Poppe (1890-1924) alomtegenwoordig. Een zwak hart dwingt de sociaal bewogen bakkerszoon uit Temse na zijn roeping veel tijd te besteden aan studie en gebed. Hij beschouwt de eucharistieviering als pedagogisch middel. Wanneer hij rector is van het klooster van Moerzeke, krijgt hij aanzien in heel katholiek Vlaanderen door zijn felle afwijzing van marxisme, materialisme en secularisme na de Eerste Wereldoorlog. Hij sterft op 33-jarige leeftijd. In 1999 verklaart paus Johannes Paulus II hem zalig. De geestelijke vader van Jommeke, Jef Nys, tekent de biografie van Poppe in de jaren ’60 uit in de strip Het schone avontuur van een bakkersjongen.

--Scheepswerven Baasrode
Deze museumsite herbergt niet alleen een binnenschip van 38 meter lang en 40 bijboten, maar ook vele oude gereedschappen voor de bouw van ijzeren en houten schepen. Het museumarchief omvat 3.000 constructieplannen van diverse scheepstypes, 1.500 boeken en 30.000 waardevolle stukken. In de meesterswoning anno 1827 schetst een uitgebreide verzameling scheepsuitrusting en aanverwanten het schippersleven uit de voorbije decennia. In de nieuwbouw - eigendom van de provincie - staat een permanente tentoonstelling rond binnenvaart, i.s.m. Promotie Binnenvaart Vlaanderen en Waterwegen & Zeekanaal nv. De ateliers Van Praet-Dansaert zijn bewaard zoals ze door de laatste scheepsbouwers achtergelaten werden bij de sluiting in 1986. Ook de gerestaureerde houten loods van het atelier Van Damme is toegankelijk. De eigen modelbouwschool is elke zaterdag actief; ze vervaardigde bijna 100 detaillistische scheepsmodellen op schaal. De scheepswerven zijn het centrum voor varend erfgoed in Vlaanderen; ze komen daadwerkelijk opnieuw tot leven want vrijwilligers en vakmannen bouwen aan een authentieke Baasroodse palingbotter van 16 meter lang. Een uitgebreid bezoek zeker waard!

--Natuurgebied De Bunt
Hamme is rijk aan natuur en water. Beide elementen vind je terug in De Bunt, een 25 ha groot natuurgebied bij de samenvloeiing van de Durme en de Schelde. Het is ontstaan op de plaats van een oud turfwinningsgebied. De meeste turfputten werden gedempt bij de heraanleg van de Schelde eind 19de eeuw. De overige putten zijn nu visrijke vijvers geworden. De De Bunt-wandeling van 7,5 km start aan de Mirabrug over de Durme. Je wandelt er door het groene domeinbos van Driegoten. Vanaf de dijken, waar je zowel kunt fietsen als wandelen, heb je een mooi uitzicht op het water en het omringende groen. In de hoek tussen Schelde en Durme wordt momenteel een overstromingsgebied van ongeveer 60 ha ingericht in het kader van het vernieuwde Sigmaplan.

--Café 't Veer
Gezellige taverne aan de groene oevers van Durme en Schelde. Zuiderterras en veilige speeltuin. Van het winterse stoofpotje tot de frisse zomersalade: alles wordt vers en eigenhandig bereid. En dat bij een trappist van 't vat of een ander, soms exclusief, biertje.

--Temse
Temse is een verstedelijkte gemeente op de linkeroever van de Schelde in Oost-Vlaanderen, ter hoogte van de samenvloeiing met de Durme. De gemeente ligt aan de N16 Sint-Niklaas-Willebroek en de E17 Gent-Antwerpen. Deze gunstige verkeersinfrastructuur heeft de industriële ontwikkeling van de gemeente bevorderd. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is ook het toerisme een groeiende economische sector. In Temse zijn sporen teruggevonden uit de prehistorie en de Gallo-Romeinse tijd. Door de nabijheid van de Schelde ontwikkelde Temse zich snel tot een druk commercieel centrum met een belangrijke textielindustrie. Na de godsdienstoorlogen herstelde de stad zich in de 17de eeuw. De industrialisering van de 19de eeuw leidde tot de vestiging van talrijke textielbedrijven en tot de start van de scheepsbouwnijverheid in 1829. In 1870 werd begonnen met de bouw van de 365 meter lange spoorwegbrug over de Schelde. Deze brug werd gedynamiteerd in 1940 en in 1955 vervangen. De industriële activiteit bereikte een hoogtepunt in de jaren zestig van de vorige eeuw. Van dan af verdwenen de grote textielbedrijven en de Boelwerf sloot haar deuren eind 1994. In 2009 werd de tweede Scheldebrug in gebruik genomen.

--'t Sas
De rust en de omgeving maken van het terras van ’t Sas een ideaal plekje om na te genieten van deze tocht. De naam van deze taverne verwijst uiteraard naar het vroegere sas, in 1592 gebouwd tussen de nieuwe loop van de Schelde en de Oude Schelde en vandaag het oudste waterbouwkundig kunstwerk van het land. Tot 1950 werd hout uit Bornem over de Oude Schelde via het sas naar de scheepswerf van Temse vervoerd en omgekeerd werden van de steenbakkerijen uit de Rupelstreek dan weer steenschepen via het sas naar de kaai van Bornem getrokken.
--Groenendijk
Gezellig café langs de Scheldedijk. Je kan hier terecht voor een lekker slaatje en/of een frisse pint.

--VlechtMuseum De Zilverreiger vzw
In het VlechtMuseum De Zilverreiger, gevestigd in het voormalige dorpsschooltje van Weert, staat de mandenmakerij centraal. In de verbruikszaal of de binnenkoer kun je genieten van een 'Slijkbier', een biobiertje van 8,5° en een 'Slijkneuskoek'. Deze lekkere koek heeft de vorm van een hoofd met een lange neus waar chocolade aanhangt. Groepen krijgen, mits bestelling, 'Slijkgebak'. Wat slijk en slijkneus betekent zul je enkel ter plaatste te weten komen.

--Het Stort
Als je in Weert, een deelgemeente van Bornem, op de mooie wandeldijk langs de Schelde wandelt, heb je een heerlijk uitzicht op het Stort, een schorrengebied van 17 ha. Het reservaat wordt doorsneden door talrijke sloten en is daardoor bijna ontoegankelijk. Het noordelijke stuk van Het Stort ligt tegenover de monding van de Durme. Een dichte rietbegroeiing en aanplantingen van populieren en wilgen bepalen het uitzicht. De wilgen werden oorspronkelijk gebruikt door de wijmenteelt (mandenvlechterij), maar ze werden met opzet verwaarloosd en zijn nu naar schaarhout aan het evolueren.

--Taverne Drie Goten
Heel leuk zitten, groot gezellig terras met mooi zicht op de Schelde en omgeving.

--Taverne De Nieuwe Kreek
Op één van de mooiste plekjes lang de Schelde, in het hart van het natuurgebied 'Driegoten', kan je hier even pauzeren bij een streekbiertje, een ijsje, een fijne snack of een koffie.12.7.17

Lissewege


Lissewege

Start :Lissewege
Afstand : 43 km
Bewegwijzering : Knooppunten Kust en Brugse Ommeland
GPS : Lissewege, Oude Pastoriestraat

DE ROUTE :
40-05-45-99-66-90-97-50-23-27-04-36-47-64-56-39-52-58-32-77-86-81-11-78-88-40

Op de route :

--Bunkers
Langs de Patentestraat, in de buurt van de historische hoeve Ten Walle, staan nog resten van bunkers, tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd door de Duitse bezetter. Het ging om een observatiepost en een spoorwegbatterij, de 'STP 687e Eisenbahn-Batterie’. Pogingen om ze na de oorlog op te blazen en af te breken zijn zichtbaar mislukt.

--Sint-Michielskerk
Ooit was de Sint-Michielskerk van Zuienkerke dubbel zo groot en stond de toren in het midden van het bouwwerk. In de loop van de 16de eeuw werd de westelijke beuk echter vernield. Wel is er nog de romaanse toren die dateert uit de 12de eeuw en officieel beschermd is. Binnen zie je er onder meer een broodbank voor de armen en een historisch orgel uit 1779 van Dominicus Berger.

--In het Boldershof
Fietsers met grote dorst kunnen best even 'bijtanken' in Zuienkerke, want de etablissementen liggen in dit polderland nu eenmaal dun bezaaid. Wie de Kerkstraat in fietst zal vlug de opvallende gevel opmerken van het authentieke dorpscafé In het Boldershof. De estaminet met feestzaal bestaat al sinds de 19de eeuw.

--Zuienkerke
Ongeveer halverwege tussen Brugge en Blankenberge, te midden van de landelijke polders van noordelijk West-Vlaanderen, vind je het rustige dorp Zuienkerke. Het weidelandschap van Zuienkerke en de deelgemeenten Houtave, Meetkerke en Nieuwmunster zijn vlak - ideaal voor fietsers dus - en waterrijk. Met slechts 2800 inwoners liggen rust en ruimte in Zuienkerke en deelgemeenten voor het rapen. Wie geplaagd wordt door kwalen, moet zich naar de Koorts-en-Krampkapel haasten, waar de dorpelingen sinds mensenheugenis verlossing vinden.

Misschien geldt het ook voor fietsers, maar bij een kapelletje, op de hoek van de Heerweg en de Draaiboomstraat, lees je hoe dan ook het volgende: 'Gij die hier passeert, te peerd of te voet, vereert Maria met een Weesgegroet.'

--Kapellebrug
In de Meetkerkse Moeren kom je bij de Kapellebrug, gelegen bij een hagelwitte kapel. Die stond al in 1754 vermeld op een kaart van de afwatering van het Moerzwin. Vlakbij staat de Grote Poldermolen, de enige windmolen met een scheprad die Vlaanderen nog telt. Die vijzelde het water uit de Moeren op naar het vaartje, waarlangs het naar zee werd gevoerd.

--Bistro Het Mortierken
Aangenaam, rustig zitten, ook als het er wat drukker is. Verzorgde dranken, vriendelijke bediening, lekkere snacks en schotels. Terras en speeltuigen voor de kinderen met aanpalende tuin waar ezeltjes lopen die graag geaaid worden.

--Onze-Lieve-Vrouwkerk
De oudste gedeelten van deze kerk dateren uit de 13de eeuw. De vieringtoren werd omstreeks 1520 afgewerkt, de zijbeuken in 1640. Na de Eerste Wereldoorlog werd de kerk hersteld. De kerk bezit een aantal barokke altaren uit de 17de eeuw, maar het pronkstuk is beslist het mooie Onze-Lieve-Vrouwebeeld. Het is een laatgotisch massief houten beeld uit de 15de eeuw. Volgens de legende zou het opgevist zijn uit de zee in Blankenberge. Nadat het in de kerk van Uitkerke en Vlissegem werd geplaatst, vond men het telkens opnieuw aan het strand. Men bond het beeld vast op een jonge ezel en stuurde die de polders in. Het dier liep tot in Meetkerke waar het bleef staan aan de deur van de kerk.

--Bistro Nieuwege
Bistro met ruim terras langs het kanaal Brugge-Oostende. Je kunt hier terecht voor een streekbiertje of een lekkere snack.

--AZ Sint-Jan
Langs het jaagpad langs het kanaal torent het indrukwekkende AZ Sint-Jan letterlijk boven de bomenrij uit. Het algemeen ziekenhuis van het Brugse OCMW bestaat al meer dan 800 jaar, al situeerde het zich destijds wel in de binnenstad. De eerste steen voor dit nieuwe ziekenhuis werd gelegd in 1966. Vandaag is het een van de grootste ziekenhuizen van het land.

--Domeinbos Waggelwater
Het vrij kleine domeinbos Waggelwater telt 7 ha en is vooral een bron van plezier voor vissers. De langwerpige vijver kwam er als gevolg van de aanleg van de spoorlijn Brugge-Oostende omstreeks 1900. Rond de vijver werd een bos aangeplant met onder meer Canadapopulier, zomer- en Amerikaanse eik, es, schietwilg, grauwe els en grove den. Voorts zijn er veel struiken als vlier, mei- en sleedoorn, hazelaar en vuilboom. Je ziet er vogels die je ook in parken aantreft zoals de merel, de zanglijster, de Turkse tortel en de zwartkop. Mooi in het voorjaar is het geel bloeiende speenkruid dat de bodem bedekt. Het bos is vrij toegankelijk. Een gidsbeurt kan op verzoek.

--Kolenkaai
Het fietspad langs de Kolenkaai, tussen de futuristische Scheepsdalebrug en de Warandebrug, kan gerust meedingen naar de titel 'mooiste fietspad van Brugge'. In deze tot voor kort nog verwaarloosde buurt van Christus-Koning werden huizen en vooral ook oude fabriekspanden gerenoveerd tot trendy nieuwbouw. Op het kanaal liggen ook enkele woonboten.

--Bistro Du Phare
Zin in een tussenstop? Dan trek je ongetwijfeld de remmen dicht bij bistro Du Phare, vlak bij de Dampoort in Brugge. Dit bijzondere pand dateert uit de 15de eeuw en is volledig omringd door water, wat - zeker op het terras - voor een unieke sfeer zorgt. Du Phare heeft naast een gevarieerde drankkaart ook stevige gerechten en desserts in de aanbieding.

--Raderboot 'Lamme Goedzak'
Wie kent Lamme Goedzak niet? De eeuwige kompaan van volkslegende Tijl Uilenspiegel, die in Damme geboren zou zijn. De nostalgische rivierboot Lamme Goedzak vaart vijf keer per dag van Brugge naar het mooie Damme. Je vertrekt aan de Noorweegse kaai in Brugge en komt aan in het centrum van boekenstad Damme. De boot vaart van 1 april tot 30 september. Een enkele reis duurt 35 minuten.

--Eetcafé Fort van Beieren
In de mooi gerestaureerde hoeve, aan de rand van het Provinciaal domein, kan je even uitrusten bij een streekbiertje of je kan de innerlijke mens versterken met een lekkere salade of pasta, een ijsje, wafel of pannenkoeken.

--Fort van Beieren
Het provinciedomein Fort van Beieren (26 ha), gelegen op de buitenwal van wat ooit een fort was, dat begin 18de eeuw door Franse troepen werd opgericht naar aanleiding van de Spaanse Successieoorlog. Het aarden fort, waarvan de contouren goed bewaard zijn, heeft een stervormig grondplan. Errond ontwikkelde zich een bos- en weidelandschap.

--’t Schottenhof
In deze historische hoeve gelegen vlakbij Dudzele kan je in de hoevewinkel terecht voor zuivelproducten van het eigen melkvee. Hoeveboter, karnemelk, yoghurt, verse kaas, choco en chocomousse worden op het bedrijf gemaakt.

--Abdijschuur Ter Doest
In het mooie Lissewege, een van de tien mooiste dorpen van Vlaanderen, ligt de schitterende abdijschuur Ter Doest, het enige overblijfsel van de abdij die hier vroeger gevestigd was. De reuzenschuur is 56 m lang, 21 m breed en 17,5 m hoog. Indrukwekkend! En oud, want dit gebouw dateert van 1275. Vroeger was het dak bedekt met stro, nu met 38.000 Boomse dakpannen. Van 2001 tot 2003 werd het gebouw gerestaureerd. De schuur is dagelijks toegankelijk. Krijg je honger, dan kun je terecht in het restaurant in de boerderij. Sinds kort kun je er ook overnachten.

--Bezoekerscentrum Lissewege
Het bezoekerscentrum geeft het verleden van het witte dorp weer, goed voor meer dan 1000 jaar geschiedenis. Unieke foto's, kaarten, maquettes, schilderijen en een verzameling archeologische vondsten van de voormalige cisterciënzerabdij Ter Doest illustreren dat rijke verleden. In het Heiligenmuseum staat een unieke collectie van meer dan 120 antieke beelden van patroonheiligen te kijk.

--Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk
Opmerkelijke en monumentale kerk in het kleine Lissewege, vlak bij Brugge. Je zult meteen zien dat deze kerk geen spits had; de oorzaak daarvoor was geldgebrek aan het eind van de 13de eeuw. Hier zie je een schoolvoorbeeld van Scheldegotiek, opgetrokken in veldsteen, lokaal gebakken baksteen en Doornikse steen. Binnen zie je voornamelijk 17de- en 18de-eeuwse barok. De pronkstukken zijn o.a. de preekstoel, de orgelkast en een marmeren doopvont. Er hangen verschillende schilderijen en de kerk bezit voorts een mooie verzameling edelsmeedwerk en liturgische gewaden. Ook de toren kan bezocht worden.

--Huyze Saeftinghe
Bij de kerk van Lissewege tref je een beeld van Willem Van Saeftinghe en een bistro die naar hem genoemd werd. Naar verluidt was hij het die tijdens de Guldensporenslag de Franse aanvoerder Robert van Artois neerstak. Naar aanleiding van een confict met zijn kloosteroverheid zocht hij in 1308 een schuilplaats in de toren van Lissewege.

--Ô d’Chatô
In de vinotheek van wijnhandel Ô d’Chatô smaken de wijntjes des te beter dankzij het kunstig kader.

--Den Artiest
Voor een babbel of een knabbel kan je ook terecht in Den Artist, waar in de aanpalende ruimtes ook geregeld tentoonstellingen doorgaan.

--Bakkerij Maelstaf
Bij bakkerij Maelstaf in Lissewege ontstaat iedere zaterdag een hongerige file. Smulpapen van heinde en ver komen er elke week hun voorraadje van die befaamde krokante pistolets inslaan.

--Snoepwinkel De Soete Paepe
De Soete Paepe is een snoepwinkeltje in de sfeer van 1920, met meer dan 60 soorten ouderwets snoepgoed en zelfgemaakt gebak. Van 'smoelentrekkers' en 'wippers' over 'sneeuwballen' en toverbollen tot Gentse neusjes. Voeg daarbij de verse appelflappen, Berlijnse bollen en confituurtaart en je begrijpt dat dit geen adres is waar zoetekauwen kunnen aan versmaden.

--Restaurant De Valckenaere
Het terras van De Valckenaere, aan de Heulebrug en het Vaartje, is een stemmig plekje. Dit huis was al in de 16de eeuw een herberg, waar zelfs tot midden de 19de eeuw de gemeenteraad samenkwam in de 'voutekamer'. Zowel de oude tegelvloer, de schoorsteen als het kapgebinte dateert nog van vroeger.

--Arte Latte
In Arte Latte bestel je homemade ice tea, een kruidige thee of een speciale koffie terwijl je een van de vele werken bewondert.10.7.17

Kortenberg


Kortenberg

Start : Kortenberg
Afstand : 35 km
Bewegwijzering : Knooppunten Dijleland
GPS : 36 Mechelsesteenweg Kortenberg

DE ROUTE :

34-52-53-91-47-48-56-12-39-35-34

Op de route :

--Brussels Airport
Een blik werpen achter de schermen van de drukke luchthaven in Zaventem is een hele belevenis. De belangstelling is groot; daarom moet je ook twee maanden vooraf je bezoek aankondigen. Een professionele gids brengt je naargelang de formule die je kiest in groep naar het passagiersgebouw, pier A en/of B of een busrit op het luchthavendomein.
Wij blijven buiten het domein, maar fietsen wel rond de luchthaven met verrassende beelden-mensen en vliegtuigen

--Kortenberg
Het Vlaams-Brabantse Kortenberg telt meer dan honderd historische monumenten! Reden genoeg dus om deze vroegere hoofdstad van het Belgische witlof met een bezoekje te vereren. Je ziet er monumenten als het kasteel van de prinsen de Merode in Everberg, de abdij in Kortenberg, het dorpsplein van Erps, de kerk van Meerbeek met de romaanse doopvont en de villazones uit de belle époque met onder andere de Villa Lurmann in art-nouveaustijl van de bekende Antwerpse architect Van Haverbeke. Kortenberg is ook bosrijk: het is er heerlijk wandelen en fietsen in de Wiesbeekvallei in het noorden, de Molenbeekvallei in het centrum en de Hogenbos in het zuiden.

--Floordambos
Het Floordambos is een 7 ha groot gemengd, moerassig loofbos, vooral waardevol op het vlak van planten en insecten. Het bos is de laatste decennia fel versnipperd, vooral door de aanleg van de autosnelweg Brussel-Antwerpen.

--Sint-Niklaaskerk
In de gotische Sint-Niklaaskerk kun je de grafsteen zien voor de tweede vrouw van de schilder David Teniers de Jonge. Hij zou hier ook begraven zijn, hoewel zijn naam niet op de grafsteen werd gebeiteld. In de kerk hangen enkele schilderijen van Teniers. De kerk bezit ook een beeld van Sint-Anna ten Drieën (16de eeuw), een Dillensorgel uit 1716 en een zoldering met stucwerk door Jan Christiaen Hansche.

--Kasteel van Ribaucourt
Dit private kasteel gaat terug tot de 12de eeuw, toen de heren van Perk op deze plaats een donjon bouwden. Het huidige kasteel - met 200 kamers! - werd opgetrokken in de 17de tot de 19de eeuw. Er verbleven heel wat bekende figuren, onder wie Lodewijk XV. Rondom het complex liggen vijvers en weiden die voor een groene aanblik zorgen.

--Kasteel van Ham
Het 15de-eeuwse kasteel van Ham is opgetrokken in witte zandsteen. Het een stijlvolle waterburcht met slotgracht en vijf torens. De Vlaamse Gemeenschap, de huidige eigenaar, gebruikt het als congrescentrum. Let ook op de prachtige barokpoort.

--Café De Zes Linden

--Sint-Stefanuskerk
De pas gerestaureerde Sint-Stefanuskerk in Nederokkerzeel, een deelgemeente van Kampenhout, is een mooi voorbeeld van Brabantse gotiek. In de 12de eeuw stond hier een eenbeukig romaans kerkje. De laatste wijzigingen werden aangebracht in de 18de eeuw. In de doopkapel bevindt zich een gotische muurschildering. De eens dichtgemetselde koorvensters zijn opnieuw voorzien van mooie kleurrijke glasramen.

--Dorpsplein van Erps
Er is heel wat te zien op het dorpsplein van Erps. Het grondig gerestaureerde plein telt enkele mooie historische monumenten. Zo is er het gemeentehuis van 1872 en de Sint-Amanduskerk met in haar interieur twee opvallende schilderijen van de Aarschotse, 18de-eeuwse schilder P. J. Verhaghen. Vlakbij ligt de pastorie, de directeurswoning van het klooster en het klooster van de dienstmaagden van Maria. Lekker tafelen kan in het befaamde restaurant Roden Scilt. Tot slot zie je er nog het huis De Zwaan, De Vier Heemskinderen (17de eeuw) en de oude boerderij Ackermans.

--Café Central9.7.17

Boutersem


Boutersem

Start : Boutersem
Afstand : 32.9 km
Bewegwijzering : Knooppunten
GPS : Dorpstraat, 3370 Boutersem

DE ROUTE :

37-36-69-32-18-23-96-22-21-67-68-37

Boutersem is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. De gemeente telt ruim 8.000 inwoners. Een andere naam, die door de inwoners van Boutersem wordt gebruikt, is Baatsem. De oude spelling die hier en daar te vinden is in Boutersem is "Bautersem".

Naast Boutersem zelf telt de gemeente volgende woonkernen: Butsel, Kerkom, Neervelp, Roosbeek, Vertrijk en Willebringen. De gemeente in zijn huidige vorm is ontstaan als gevolg van drie fusieoperaties. In 1964 werden Boutersem en Vertrijk samengevoegd, in 1970 werden Roosbeek en Kerkom toegevoegd en bij de nationale fusieoperatie van 1976 werden Willebringen en Neervelp die sedert 1970 deel uitmaakten van de fusiegemeente Honsem opgenomen, en kreeg de gemeente zijn definitieve grenzen.

In de gemeente bevinden zich verschillende kerkdorpen. De kerken zijn:
--Sint-Hilariuskerk te Boutersem
--Sint-Martinuskerk te Kerkom
--Sint-Remigiuskerk te Neervelp
--Sint-Annakerk te Roosbeek
--Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Luciakerk te Vertrijk
--Sint-Pieterskerk te Willebringen
Daarnaast bevinden zich ook kapelletjes op het grondgebied van de gemeente waaronder de Sint-Martinuskapel bij Hoogbutsel en de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bloedekapel in Roosbeek.7.7.17

Leopoldsburg


Leopoldsburg

Start : Leopoldsburg
Afstand : 60 km
Bewegwijzering : Knooppunten Limburg
GPS : Ijzerlei 3970 Leopoldsburg

DE ROUTE :

554-342-341-310-518-307-308-309-05-517-258-257-272-275-277-555-554

Door de natuurgebieden van Leopoldsburg
Deze tocht voert je naar het natuurrijke gebied in de omgeving van de Kempense en Limburgse gemeente Leopoldsburg, die vooral bekend staat voor zijn kazerne en uitgestrekte oefenterreinen van het leger. Op deze tocht passeer je hier en daar een militair domein, maar ontdek je ook gebieden als het Pijnven, een natuurgebied van 853 ha en het domeinbos Kraanveld. Ook de oude mijnterril en de vallei van de Zwarte Beek, een van de meest waardevolle beekvalleien in West-Europa, staan op het programma. Uniek is dat in het hele stroomgebied, van bron tot monding, aan natuurbeheer wordt gedaan. In Bezoekerscentrum De Watersnip kom je er alles over te weten.
Knesselare


Knesselare
Drongengoedroute


Start :Drongengoedhoeve
Afstand : 40 km
Bewegwijzering : Knooppunten Meetjesland
GPS : Drongengoedweg 9 9910 Knesselare

DE ROUTE :

75-82-89-74-70-66-52-53-59-56-54-57-55-51-50-97-24-23-20-69-71-68-75

Een natuurtocht door 3 Meetjeslandse bossen: Het Leen, het Keigatbos en het Drongengoed.
Het Drongengoed is het grootste aaneengesloten bosgebied van Oost-Vlaanderen.
Je fietst door een verrassend, licht heuvelachtig landschap.

De vernieuwde Drongengoedroute is 44 kilometer lang. Ze dankt haar naam aan de abdij van Drongen, die in de dertiende eeuw in deze streek de heidegronden begon te ontginnen.
De route doorkruist het landelijke gebied van de gemeenten Knesselare, Maldegem, Eeklo en Zomergem.
Ze start voortaan aan de Drongengoedhoeve in Ursel.
Vanuit het oude startpunt, het station van Eeklo, is een aanlooproute voorzien.


Afbeeldingsresultaat voor drongengoedroute